Fylket fyller tom fjordbåtkasse

Det ble enstemmig vedtatt at Fylkestinget går inn for fylkesrådmannens innstilling om å dekke store deler av Kragerø Fjordbåtselskaps underskudd. Underskuddet er forventet å bli på 1,9 millioner kroner.