Planene om ferjefusjon ble utsatt

Artikkelen er over 1 år gammel

Fylkesutvalget i Telemark fylkeskommune vedtok 22. august at utredningen av mulig fusjon mellom Brevik Fergeselskap IKS og Kragerø Fjordbåtselskap IKS skal utsettes og tas opp igjen på et senere tidspunkt.