Kontrollutvalget vil møte fjordbåtvarsleren til lukket møte

Alvorlig: – Det vi eventuelt må behandle er de alvorlige antydningene om korrupsjon, sa Arne Kristiansen i kontrollutvalget. Foto: Jon Fivelstad

Alvorlig: – Det vi eventuelt må behandle er de alvorlige antydningene om korrupsjon, sa Arne Kristiansen i kontrollutvalget. Foto: Jon Fivelstad

Artikkelen er over 1 år gammel

Kontrollutvalget ber sitt sekretariat invitere varsleren som sendte bekymringsmelding om Fjordbåtselskapet til et lukket møte i utvalget.

DEL

– Jeg er ikke med på at et kontrollutvalg som har avgitt taushetsløfte skal behandle en sak fra en anonym kilde, sa Bjørn Vidar Bråthen i kontrollutvalget.

Bråthen mente at om varsleren ikke ønsket å møte i utvalget, så måtte kontrollutvalget i det minste få vite hvem vedkommende er.

Antyder korrupsjon

Bekymringsmeldingen baserer seg på et leserinnlegg i TA fra Sigbjørn Larsen, samt vedlegg om drift og økonomi i Kragerø Fjordbåtselskapet. Leserbrevet omhandler blant annet forhold rundt avsettelsen av Helge Rognli som daglig leder i Fjordbåtselskapet, og kjøpet og driften av hurtigbåten «Perlen».

I leserinnlegget viser Larsen til at hurtigbåten «Perlen» ble kjøpt for 7,5 millioner kroner fra Helgøy Skyssbåt AS.

– Søsterskipet ble i fjor solgt i Bergen for ca. 3,5 millioner. Eieren av selskapet er Jon Arne Helgøy. Han er en bekjent av nåværende daglig leder Inge Olav Rønning i Kragerø Fjordbåtselskap AS, skriver Sigbjørn Larsen i sitt innlegg i TA.

Burde vært i styret

– Det som er alvorlig denne saken, er antydningene om korrupsjon i forbindelse med kjøpet av «Perlen», sa Arne Kristiansen i kontrollutvalget.

– Det er alvorlig når slikt blir påstått, og det er dette vi eventuelt må kontrollere, sa han.

– Da jeg leste meldingen, tenkte jeg at dette var «snørr og bart», og noen som ønsket en vendetta, sa Unn Kristin Nygaard.

– Denne saken burde vært oversendt styret i selskapet. I første omgang er det organene idet interkommunale selskapet som burde behandle dette, mente Nygaard.

Alle habile

Det var enighet i kontrollutvalget om at det var påstandene omkring kjøpet av «Perlen» som eventuelt var aktuelle å ta opp, og at det ikke var grunnlag for å behandle forhold omkring avsettelse av tidligere daglig leder.

– Vi kan ikke overprøve et inngått rettsforlik, fastslo Bjørn Vidar Bråthen.

Kontrollutvalget brukte mye tid på å drøfte habilitet, og konkluderte med at alle medlemmer var habile, siden ingen av utvalgets medlemmer hadde vært involvert i selskapet på den tiden «Perlen» ble kjøpt.

Selskapskontroll

Utvalget utsatte saken til et senere møte, i påvente av at sekretariatet tok ny kontrakt med varsleren for å få avklart om vedkommende ville møte.

Sekretariatet hadde foreslått at bekymringsmeldingen ikke skulle realitetsbehandles.

«Mottatt bekymringsmelding vedr. Kragerø Fjordbåtselskap IKS oversendes Telemark Kommunerevisjon som innspill til arbeidet med vedtatt selskapskontroll i Kragerø Fjordbåtselskap IKS» heter det i forslaget.

Flere av utvalgets medlemmer ga uttrykk for at dette ville være et riktig behandling av saken.

– Vi har jo ikke noen bakgrunn for å behandle de påstandene som er framsatt, sa Nina Haugland.

Artikkeltags