Fjordbåtselskapet bisto i akuttmedisinsk utrykning

Opptil en time forsinkelse mandag kveld.