Spleiselag blir første steg mot ny Kragerø-ferje

Formannskapet i Kragerø garanterer for 400.000 kroner til dekning av kostnadene med et forprosjekt for å erstatte bilferja "Jesper" med ny og miljøvennlig ferje.