Ønsker seg miljøvennlig hurtigbåt med nullutslippsteknologi

Fjordbåtselskapet har søkt Miljødirektoratet om midler til å få satt i gang arbeidet. Formålet er å erstatte «Perlen» med en ny hurtigbåt med en prislapp på inntil 30 millioner.