Sterke vindkast resulterte i strømbrudd i Kjølebrønd og på Levangsheia

Kragerø Energi måtte koble ut strømnettet i området grunnet fare for brann.