Nå har de fått tillatelse til å levere oss strøm i 30 år til

Kragerø Energis områdekonsesjon utløp 1. januar, men nå er de sikret for de neste 30 årene.