Vil skjerpe rutiner for Kragerø Energi

Kommunestyret sluttet seg enstemmig til kontrollutvalgets anbefalinger om innskjerping av en del rutiner i Kragerø Energi-konsernet.