- I den store sammenhengen for Skagerak energi betyr den nye stasjonen ikke så veldig mye. Men stasjonen isolert produserer 60 prosent mer kraft enn den gamle. Investeringen er gjort med to forutsetninger. Det var å kvitte seg med usikkerheten omkring den gamle og leveringssikkerheten. Dernest får vi en sikker kraftleveranse de nesten 40-50 årene. På såpass lang sikt vil investeringen gi brukbar inntjening. Den nye stasjonen produserer 25-26 GWh i året, og våre fem stasjoner i Kragerøvassdraget vil totalt sett produsere omkring 100 GWh årlig, forteller Einar Tafjord i Skagerak Energi til KV.

Komplisert

Byggingen av den nye kraftstasjonen ved Vadfoss har vært en komplisert oppgave. Den startet for litt over to år siden. Det har vært flere entreprenører inne i byggearbeidet. Byggingen har blant annet pågått midt i elveleiet, noe som medførte at vannet måtte ledes bort fra området det ble jobbet i. Samtidig som installeringen av nye turbiner ikke skulle påvirke produksjonen av krafta i det gamle anlegget, har bydd på visse utfordringer. Den nye stasjonen sto egentlig ferdig i sent i vinter og har vært gjennom en omfattende innkjøringsperiode.

- Vi har kjørt for fullt en tid og alt fungerer perfekt, slår Einar Tafjord fast.