Det var selskapet selv som meldte oppbud til tingretten.

Selskapet hadde fram til slutten av mars forretningsadresse i Nissedal, men meldte flytting til Sannidal.

Den 4. april i år endret selskapet navn fra Nissedal Totalbygg AS til Nytt Tak AS. En uke senere ble oppbudsbegjæringen levert.

Advokat Bjørn Erik Serkland i Porsgrunn er oppnevnt av tingretten som bostyrer. Første skiftesamling blir holdt i Nedre Telemark tingrett den 18. mai.

Ifølge nettstedet regnskapstall.no var selskapet heleid av Geir Enersen i Gjerstad ved konkurstidspunktet. Selskapet hadde salgsinntekter på 7,2 millioner i 2014, og et resultat før skatt på minus 144.000 kroner.