Politikerne rotet med formalitetene - må behandle sin egen godtgjørelse på nytt

Kommunestyret vedtok på forrige møte at politikergodtgjørelsen skal være uendret. Men det vedtaket ble trolig ikke gjort formelt riktig.