Vil ikke ha strengere regler for telting på jomfruland

– Blir friluftslovens bestemmelser fulgt, blir det ikke noe stort problem.