Gå til sidens hovedinnhold

– Folk i distriktene må få post fem dager i uken som nå

Artikkelen er over 3 år gammel

– Folk i distriktene må få postombæring fem dager i uken, slik som nå.

Det sier Senterpartiets Knut Jarle Sørdalen.

Han tar opp saken i en interpellasjon i kommunestyret torsdag kveld.

Samferdselsdepartementet har sendt ut en høring til forslag om å redusere postombæringen. Bakgrunnen er en stadig reduksjon i postmengden.

Her skisserer departementet fem alternative løsninger:

1. Fortsette med dagens omfang av leveringspliktige tjenester

2. Redusere kravet til annenhver dag i byene og opprettholde krav om fem dager i uken på steder uten egen avisdistribusjon

3. Redusere kravet til omdelingsfrekvens til annenhver dag

4. Redusere kravet til omdelingsfrekvens til én gang i uken

Fem dager i distriktene

Sørdalen legger fram forslag om en høringsuttalelse der det heter:

Utlevering av postsendinger til enhver juridisk eller fysisk persons forretningssted eller faste helårlige bosted minst fem dager i uken i spredtbygde strøk og annenhver dag, mandag til fredag, i øvrige områder.

– Dette alternativet vil gi få negative konsekvenser, fordi det bare vil redusere omdeling i tettbygde strøk der det svært ofte finnes et rimelig alternativ til Postens omdeling, mens det vil opprettholde omdeling fem dager i uken i spredtbygde strøk der det ofte ikke finnes et rimelig alternativ til Postens omdeling, sier Sørdalen.

Eldre uten bredbånd

En av begrunnelsene for å redusere postombæringen, er at mange nå benytter seg av digitale tjenester. Men Sørdalen peker på at dette ikke er tilfredsstillende.

– Eldre og spesielt de som er bosatt i distriktene vil ikke kunne få den samme mulighet som de som bor i sentrale strøk. Det er fortsatt områder i distriktene som ikke har tilgjengelig høyhastighets bredbånd. Samtidig med dette er det flere som har lang vei til post i butikk, sier han.

Aviser

– Distribusjon av aviser og spørsmål om og kutte ut dette på lørdager, kan også få uheldige virkninger, sier Knut Jarle Sørdalen.

– Avvikling av lørdagsdistribusjon mener vi spesielt vil få negativ konsekvenser for avisabonnenter i distriktene. Distribusjon bør fortsette slik det er i dag. Kragerø kommune er også bekymret over pressen og dens mulighet til å levere papirutgaver, avisene har allerede i dag vanskelige og tøffe konkurranse vilkår, sier Sørdalen i sitt forslag til høringsuttalelse.

Han peker også på at det er viktig med tid til omstilling for de ansatte. For mange kan denne nye omstillingen bli en krevende periode.

Rådmannen følger opp

Etter at Knut Jarle Sørdalen leverte interpellasjonen på vegne av Senterpartiet, har rådmannen lagt fram en høringsuttalelse som langt på vei er identisk med Sørdalens innspill.

Kommunestyret skal behandle denne uttalelsen på møtet torsdag kveld.

Kommentarer til denne saken