Dette vil Kirken bruke penger på de neste årene

Kirkevergen i Kragerø har laget et forslag til prioriteringsliste over hvilke investeringer som bør gjøres de neste årene.