Bare 12 prosent stemte ved kirkevalget : - Vi har kanskje ikke vært flinke nok i forkant

Av kommunens innbyggere, var det i 2019 6530 personer som var stemmeberettiget til kirkevalget. Av dem valgte 829 personer å benytte seg av stemmeretten, noe som utgjør drøye 12 prosent.