Forurenset grunn i Kalstadkilen: – Det er gjort betydelige funn

Det er gjort funn av flere miljø- og helseskadelige stoffer i grunnen flere steder i Kalstadkilen. Nå ser kommunen etter en mulig løsning, og et strandkantdeponi i en bukt ved Valberg er en av dem.