De padlet i nesten 12 timer fra Risør til Portør

Søndag 14. juli startet ni personer på en padletur fra Risør til Portør.