Disse juleklassikerne har «alle» sunget feil i mange år

Av

«O jul med din glede» synges feil i de tusen hjem.