Jorid (54) har sin første dag som bygningssjef i dag: – Viktig med god, forutsigbar saksbehandling

Etter tiår med mannlige bygningssjefer er Kragerøs første kvinnelige bygningssjef på plass. Jorid Heie Sætre fra Skien har gjennom sin tidligere jobb som plansjef i Telemark fylkeskommune god kjennskap til aktiviteten og planverket i Kragerø.