Optikeren fra Kragerø er mangeårig pastor og Kongo-misjonær – nå er han leder for 12.000 baptister

Jon Vestøl ble nylig valgt enstemmig til hovedstyreleder for Det Norske Baptistsamfunn, som består av over 100 menigheter og 12.000 medlemmer over hele landet. Han ønsker å være en åpen og lyttende leder.