Ivar Gundersen (88) mottok Kongens fortjenstmedalje under Jomfrulandsdagene

I tillegg til medaljen ble han hedret med rosende ord, allsang og bølgen.