Tommel opp for graving i fredet område på Jomfruland

Det kommer fram i et brev fra Telemark fylkeskommune til Kystverket Sørøst sendt i slutten av oktober.