Nå blir det en tredje kystledhytte på Jomfruland

Kragerø kystlag har i dag to kystledhytter på Jomfruland, nå kommer nummer tre.