Fraråder riving og oppføring av ny hytte på Jomfruland

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark fraråder at det gis dispensasjon for å bygge en erstatningshytte og uthus på innsiden av Jomfruland, men vil likevel ikke påklage det dersom det i kommunen blir et positivt vedtak i saken.