Henla anmeldelse fra landbrukslag

Politiet i Kragerø har henlagt en anmeldelse fra landbrukslaget på Jomfruland.