Ja til kabelgraving på Jomfruland: – Ikke vesentlige inngrep

Det er gitt et ja til graving innenfor det fredede området på Jomfruland.