Sent en lørdagskveld, 10. juli 1991, ti dager før attenårsdagen, var kronprins Haakon Magnus og noen kamerater på byen i sommer-Kragerø. Etter hvert ble kronprinsen sulten og oppsøkte en kiosk ved Blindtarmen. Jenta bak disken gjenkjente kronprinsen og ble ganske så perpleks.

- Men er ikke du... , fikk hun stammet fram.

- Jo, Johnny fra Stovner, svarte kronprinsen raskt.

Historien kom Kragerø Blads journalist for øret som presenterte den i lokalavisa. Siden har "Johnny fra Stovner" blitt hengende ved kronprinsen.

Om han fikk stillet sulten etter pølsekioskbesøket forteller imidlertid historien ingenting om.

Jenta i kiosken var Mariann Rui Slettebakken (34) og er i dag konserndirektør i det multinasjonale danske firmaet "Blue Garden". Journalisten var den gang Tone Størseth, som i dag er ansvarlig redaktør og daglig leder av Kragerø Blad Vestmar.