Stillstand i prosjektet om turløype på Kragerøbanen: Får ikke jernbanetrasé gratis

Bane NOR gir ikke fra seg den nedlagte Kragerøbanen gratis. Kragerø kommune har heller ikke lagt inn penger til kjøp av traseen til turløype i sine budsjett.