(frifagbevegelse.no)Det kan bli storstreik i jernbanen fra 27. februar.

De fagorganiserte i Bane Nor krever tariffavtale med sin arbeidsgiver. Inntil 2.000 medlemmer i Jernbaneforbundet og Lokmannsforbundet kan bli tatt ut i streik.

Uenigheten handler om opprettelse av en ny tariffavtale etter at Jernbaneverket ble til Bane Nor 1. januar i fjor. Det har altså gått et helt år uten at man har blitt enige om en tariffavtale. Det innebærer også at de ansatte ikke har fått lønnsøkning for 2017 ennå.

LO Stat skal mekle for medlemmene i Norsk Jernbaneforbund (NJF) og Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) i Bane Nor 26. februar.

Saken fortsetter under bildet.

Partene strever fortsatt med å få i havn en tariffavtale i Bane Nor, ett år etter kickoff for det nye Jernbaneverket.

Partene har mislykkes med å komme til enighet gjennom forhandlinger, og må derfor møte hos Riksmekleren. Blir de ikke enige der, blir det streik.

Forhandlingsleder Lise Olsen bekrefter at partene står langt fra hverandre:

– Avstanden mellom partene er stor, men vi jobber alltid for å finne en løsning i mekling. Vi skal gjøre vårt for å unngå streik, sier Lise Olsen, nestleder i LO Stat. Hun leder meklingen på vegne av NJF og NLF.

NJFs forbundsleder vil ikke gi fra seg rettigheter:

– Vi kan ikke se at det er grunnlag for at verdien av tariffavtalen til de ansatte skal reduseres. Både ansatte og Bane Nor ønsker seg fleksibilitet og forutsigbarhet. Partene står et godt stykke fra hverandre i måten å løse dette på. Vi forventer at Bane Nor har noe å tilby i mekling, sier Jane Brekkhus Sæthre, forbundsleder i NJF. (ANB)