Hjorten er altså fremdeles på sterk fremmarsj i Kragerø-skogene, og det begynner så smått å nærme seg at det felles like mange hjort som elg. Ser man på hjortefellingen de tre siste årene, ble det i 2015 felt 19 dyr, i 2016 20 dyr, og i 2017 altså 30 dyr.

Leder i viltnemnda, Arne Sørdalen, tror at denne tendensen ikke vil stoppe med dette, men bare fortsette å øke i årene som kommer.

- Men slik jeg ser det, er dette en helt grei utvikling. Jeg tror ikke at denne økningen vil ha noe å si for elgbestanden. Hjort og elg beiter litt forskjellig, og jeg tror neppe de går i veien for hverandre i matfatet, sier Sørdalen.

Stabil elgfelling

Når det gjelder felling av elg, ser det ut til at man nå er kommet ned på et stabilt lavt nivå. I 2017 ble sluttresultatet 40 elg, som er 50 prosent av tildelingen. Fellingstallet året før var 42, og 40 året før det.

Dette er et nivå Sørdalen er ganske godt fornøyd med.

- Det ideelle hadde nok vært å få økt bestanden noe, slik at vi hadde kommet opp på en årlig felling på cirka 50 dyr, sier han.

Så 300 dyr

Han kan videre opplyse at det fra jaktlagenes side meldes om totalt cirka 300 sett elg i terrenget utenom de som ble felt, og at dette er et tall som har vært nokså stabilt de siste årene. I høst ble det observert fire kuer med tvillingkalver.

Sørdalen vil ellers skryte av jegerne, som han mener er flinke til å spare dyr, og flinke med å ta ut de rette dyrene.

Også i høst var det tettest elgbestand i Vestbygda og på Lindheim/Lønne. Det var flere jaktlag som i høst ikke fikk en eneste elgfelling.

130 rådyr

Det er i 2017 meldt inn 130 felte rådyr, et antall som har holdt seg nokså likt en del år. Antall rådyrpåkjørsler langs veiene var i fjor 60, også det er et tall som har vært nokså likt i flere år. Sørdalen slår fast at det for tiden er veldig bra med rådyr i Kragerø.