Tollefsen sikret seg Stilnestangen Nord - i alle fall i den digitale verden

Ikke ennå: Tollefsen og Kragerø Utvikling har ennå ikke kjøpt tilbake Stilnestangen nord. Men de har sikret seg navneretten på internett.

Ikke ennå: Tollefsen og Kragerø Utvikling har ennå ikke kjøpt tilbake Stilnestangen nord. Men de har sikret seg navneretten på internett.

Artikkelen er over 2 år gammel

Ivar Tollefsens selskap Fredensborg Norge AS har sikret seg stilnestangennord.no.

DEL

For nå har selskapet registrert domenenavnet «stilnestangennord.no», sammen med en rekke andre domener for eiendommer og virksomheter som selskapet har i Kragerø.

Ennå ikke kjøpt

Men så langt har ikke Tollefsen kjøpt Stilnestangen Nord, selv om Kragerø Utvikling har ytret ønske overfor kommunen om å kjøpe området tilbake.

Men de er ikke eneste «beiler» til industri- og havneområdet. Også havnevesenet ønsker å overta området, som en byttehandel for Fossen-tomta B14.

Men Tollefsen-selskapet har altså vært tidlig ute med å sikre seg retten til «stilnestangennord.no».

For KV regner med at på samme måte som med regulering av «Kommuneskauen», så er det ikke gjort noen forhåndsavtaler her heller?

Mange domener

Domener som slutter på «.no», blir registrert i Norid. Det gir rett til bruk av dette domenet i epostadresser og som navn på nettsider. Og selv om man ikke har noen aktivitet på domenet, så blokkeres andre fra å bruke det.

I Norids database, er det en rekke domener som er registrert på Fredensborg Norge AS.

Ved siden av «stilestangennord.no», er også «stilnestangen.no» og «stilnestangensyd.no» registrert, og på samme måte bare «tangen» registret med nord og syd, sammen med Kirkebukta.

Skåtøy kafé, Skåtøyfestivalen og Skåtøy Galleri er registrert med en rekke skrivemåter, og det samme gjelder Posthusgården og Tollboden.

Også domenene «havnefront.no» og «havnefronten.no» er registrert av Tollefsen-selskapet.

Hele Stabbestad?

Men Tollefsen har også virksomhet på Stabbestad, da først og fremst gjennom Kragerø Resort AS, men også på Stabbestadbrygga.

Derfor har Fredensborg også sikret seg domenerettighetene til «stabbestadbrygga.no». Og så spørs det om det er planer om å utvide virksomheten kraftig? For Tollefsen har også fått registrert domenet «stabbestad.no»

Artikkeltags