Her vil Tollefsen sette opp hybelbygg for sommervikarer

Artikkelen er over 2 år gammel

Kragerø Utvikling AS søker kommunen om tillatelse til å sette opp et midlertidig bygg på Tangen syd. Det midlertidige bygget skal huse sommervikarer og sesongarbeidere til Ivar Tollefsens selskaper i Kragerø.