Internett- og TV-trøbbel på Stabbestad

- Vi har møtt på uforutsette problemer, sier montør.