Hytteeier får hogge trær i skjærgården – men ikke på grunn av ønsket om bedre utsikt

Fylkesmannen i Telemark har gitt en hytteeier på Skåtøy tillatelse til å hogge trær på statens eiendom.