Eieren av denne hytta får rive og bygge nytt

Blir ny: Denne hytta på Saltbutangen på Skåtøy, skal rives og bygges opp på nytt. Foto: Kragerø kommune

Blir ny: Denne hytta på Saltbutangen på Skåtøy, skal rives og bygges opp på nytt. Foto: Kragerø kommune

Artikkelen er over 2 år gammel

Det var røster i hovedutvalg for bygg, plan og miljø som ville ha restaurering av den gamle hytta på Saltbutangen på Skåtøy.

DEL

Eieren hadde søkt om riving og gjenoppbygging av hytta, etter tegninger levert av Arkitekthuset Kragerø AS.

Bygningssjefen hadde innstilt på å godkjenne riving, men ville ha nye tegninger, da den nye hytta var vesentlig høyere enn begrensningen som ligger i kommuneplanen.

Ønsket restaurering

Trine Jørgensen Dahll (V) ga en grundig beskrivelse av hytta, og konkluderte med at den ikke burde rives, men restaureres.

Hvis hun ikke fikk flertall for det, ønsket hun et vedtak om at den nye hytta skulle bygges som en kopi.

Ellef Ellegård (Frp) ønsket også en restaurering av hytta.

– Jeg ønsker å bevare dette flotte bygget, men slik at eieren fikk mulighet til å utvikle eiendommen med et bryggerhus eller et anneks, sa Ellegård.

– Vi burde premiere hytteeiere som vil ta vare på slike bygg i skjærgården, sa han.

Mette Ofstad (Ap) sa seg enig i at det var en flott bygning.

– Men hvis vi skal gripe inn og be om restaurering, så må vi gjøre det på grunnlag av en form for fredningsplan for bygg i skjærgården, mente Ofstad, som også syntes at den foreslåtte nye hytta var fin.

Ble nedstemt

Forslagene fra Jørgensen Dahll og Ellegård ble nedstemt, og et flertall på åtte i utvalget samlet seg om et forslag som ble framsatt av utvalgsleder Kjell Ove Heistad (Ap).

Det ble framsatt etter at flertallspartiene hadde hatt en langt gruppemøte.

– Hovedutvalg for plan, bygg og miljø gir tillatelse til riving, og ny fritidsbolig gis som omsøkt. Utvalget ser det som en fordel om tiltakshaver harmonerer nytt og gammelt så godt det lar seg gjøre i samråd med administrasjonen, heter det i Heistads forslag.

Bevare eiketrær

Begrunnelsen for å godkjenne høyden på bygget, er at den nye hytta blir lavere enn eksisterende.

Det ble også gitt tillatelse til å rive et gammelt båthus, og bygge nytt bak en liten kolle ved brygga. Båthuset blir redusert i størrelse, og trukket lenger vekk fra vannet. Vann og avløp, trapper og utriggere på brygge blir tillatt i tråd med rådmannens innstilling. En betingelse for tillatelsene som blir gitt, er at de store eiketrærne på tomta ikke blir berørt.

Artikkeltags