Lovende prøvefiske

Lovende: det er foretatt prøvefiske etter hummer i fredningsområdet ved Jomfruland denne uken. Foto: Chris Appleby

Lovende: det er foretatt prøvefiske etter hummer i fredningsområdet ved Jomfruland denne uken. Foto: Chris Appleby

Artikkelen er over 3 år gammel

Denne uken er det gjennomført fire trekk av hummerteiner i og utenfor fredningsområdet i Jomfrulandsrenna. – Dette ser veldig lovende ut, sier marinbiolog Per-Erik Schulze.

DEL

Prøvefisket av hummer i og utenfor fredningsområdet har pågått hele denne uken. I alt er det satt ut 30 teiner, 15 i fredningsområdet og 15 utenfor.

Registrert

– Hummeren som ble fanget er registrert med kjønn og størrelse, før de ble sluppet ut igjen, forteller Per-Erik Schulze.

Dette prøvefisket etter hummer både i og utenfor fredningsområdet ble ledet av en marinfaglig gruppe i Kragerø og av Skjærgårdstjenesten. Fiskeridirektoratet ga i forrige uke tillatelse til dette prøvefisket.

– Hummerne som er fanget er ikke registrert på andre måter enn med størrelse og kjønn, men jeg er ganske sikker på at vi vil kjenne dem igjen dersom vi får dem igjen neste år, mener Schulze.

Historisk

Det historiske førstetrekket ble gjennomført tirsdag. Da ble fangsten tre hummer på henholdsvis 32, 34 og 37 centimeter. Vekta varierte fra én til 1,6 kilo. Alle hummerne var hunner med rogn.

Andre dag doblet fangsten seg til seks «kardinaler». Fire ble tatt i fredningsområdet, mens to ble tatt på utsiden. Denne gang var det også unge hanner og rognhummer i fangstene.

Tredje fangstdag var det mye vind og fangsten var på fire hummer, to ble tatt i fredningsområdet og to utenfor.

Resultatet fra fredag ble sju hummer, hvorav den største målt 43 centimeter og veide 2,4 kilo.

Totalt ble det gjennomført 120 trekk og fanget 20 hummer, ti inne i fredningsområdet og ti utenfor.

– Det ser ut som om de store hummerne holder seg i kanten av fredningsområdet, mener Schulze.

Flere år

– Selv om dette ser lovende ut, må vi holde på i flere år for å kunne trekke en endelig konklusjon. Men det er mye fin hummer i reservatet og et godt utgangspunkt for økt bestand, sier Per-Erik Schulze.

– Nå blir det viktig å passe på fredningsområdet, noe både Naturoppsynet, Fiskerioppsynet og Skjærgårdstjenesten og andre vil etterse. Dette er et område hvor det er lett å holde oppsyn, konkluderer Schulze.

Artikkeltags