Prøvefisket av hummer viser at det er mer hummer i verneområdet enn utenfor. Video: Per-Erik Schulze