Nå blir det kommunestyre for barn og unge

Under budsjettbehandlingen i desember 2018 ble et verbalforslag om å opprette et kommunestyre for barn og unge vedtatt. Det tas sikte på å avholde det første kommunestyremøte for barn og unge i høst.