Parkeringshuset på B4-tomta: – Biørnsborgparken blir ikke berørt

Hovedutvalget for plan og bygg sender nå parkeringshuset på Folkehjepstomta ut på høring. Samtidig virket befaringen før møtet å berolige byvennene, som hadde vært bekymret for Biørnsborgparken.