Flytebrygge ved boligfelt fikk avslag - men det er åpning for ny søknadsrunde

Hovedutvalget for plan og bygg ga avslag på søknaden fra Vidar Hegge-Olsen i Bjønndalsveien, om flytebrygge ut fra brygga ved boligfeltet.