Har vært brukt som hytte i 70 år - fortsatt boplikt på denne eiendommen

Med sju mot to stemmer, avslo hovedutvalget for plan og bygg bruksendring til fritidsbolig for huset på Skiensundveien 28A.