Her flytter Hos Gro inn med nytt bakeriutsalg

Gro Marlen Sleire grep sjansen til å etablere seg også i handelshuset. Hilde Liane skal ta fatt på driften av den nye kafeen.