Hellesund-utbyggingen: Fylkesmannen trakk innsigelser

Planen for utbygging av Hellesund blir nå lagt fram for ny behandling i hovedutvalget, og endelig vedtak i kommunestyret. Fylkesmannen har frafalt sine innsigelser.