Politikerne sa nei til miljørevisjon, men mener det vil bli justering av planene for havnefronten

Et flertall på fem mot fire i hovedutvalg for plan, bygg og miljø sa nei til en miljørevisjon av reguleringsplanen for Kragerø havnefront.