Reguleringsplanen for B13 kommer til førstegangsbehandling onsdag: Også selve byggesøknaden er med

Detaljreguleringsplanen for B13 kommer onsdag til førstegangsbehandling i hovedutvalg for plan, bygg og miljø.