Er du ofte på tur «opp i fjorden»? Nå ligger bommene an til å forsvinne flere år før tiden

INNKREVING: Bilistene i Grenland betalte 121 millioner i bompenger første halvår 2017. Totalt skal det kreves inn litt over 1,4 milliarder bomkroner.

INNKREVING: Bilistene i Grenland betalte 121 millioner i bompenger første halvår 2017. Totalt skal det kreves inn litt over 1,4 milliarder bomkroner.

Artikkelen er over 2 år gammel

Biltrafikken synker i Grenland, men bompengene strømmer inn. Nå kan bommene forsvinne flere år før tiden.

DEL

Bypakke Grenland har nå oppsummert trafikkutviklingen fra januar til august i år. Og tallene viser at en klar nedgang i personbiltrafikken sammenlignet med samme periode i fjor.

– Bominnkrevingen har redusert biltrafikken i Grenland med 4,3 prosent sammenlignet med samme periode i 2016, da innkrevingen ikke hadde startet, heter det i oppsummeringen.  

Tallene er hentet fra de 30 tellepunktene i Grenland. Utviklingen i biltrafikken var svakt voksende før oppstarten av bominnkreving 3. oktober i fjor.

Prosjektleder Olav Risholt i Bypakke Grenland forventer at biltrafikken vil øke litt igjen – når folk har vent seg til bommene. 

– Da vil nok folk vende litt tilbake igjen i gamle kjøremønster. Men det blir neppe så høyt som det var før bommene, sier han.

Kortere bomtid

Tallene viser at bilistene i Grenland betalte 121 millioner i bompenger første halvår 2017. Totalt skal det kreves inn litt over 1,4 milliarder bomkroner.

Bypakka opplyser nå at innkrevingssystemet fungerer godt og at inntektene strømmer inn.

– Bommene i Grenland skal stå i maks 10 år. Men det er sannsynlig at det blir noe kortere enn det. Vi anslår mellom syv og ni år, sier Risholt, som tilføyer at det er veldig få norske bompengeprosjekter som blir stående lengre enn planlagt.

Lav rente og høy brikkeandel

Det er flere ting som påvirker hvor lenge de 13 bommene i Grenland må stå før pengene er hentet inn. Her peker Bypakka blant annet på utviklingen i biltrafikken, nye bilrestriktive tiltak og effektivisering av innkrevingskostnader.

I tillegg vil en fortsatt sterk økning i antall elbiler kunne redusere inntektene, forutsatt at elbilene passerer gratis også i årene som kommer.

Men dagens lave rente gir mye lavere kostnader enn forutsatt i Bypakka. Og brikkeandelen i Grenland er nå på 91 prosent, noe som er svært høyt i nasjonal målestokk.

Den høye brikkeandelen bidrar til å effektivisere innkrevingen og reduserte kostnader til innkreving av bompenger, konkluderer Bypakka.

Bedre framkommelighet

– Det er bra at det har blitt færre biler på veiene i Grenland. Det vil gi bedre framkomlighet etter hvert. Foreløpig er denne litt redusert på grunn av de store byggeprosjektene i Grenland. Men når eksempelvis Lilleelvkrysset er ferdig neste år, vil det bli mye bedre, sier Risholt.     

Han minner også om at skal det bygges mye mer i Grenland i årene framover, og at dette vil skape redusert framkommelighet for biltrafikken i perioder.

Bypakka påpeker også at bomtakstene er relativt lave i Grenland sammenlignet med mange av de andre byene som har bypakker. I tillegg har over 80 prosent tilgang på gratis parkeringsplass på jobb.

– Dette er blant de høyeste i landet og bidrar til at langt flere kjører bil til jobb i Grenland, konkluderes det. 

Langt flere elbiler

Antall elbiler i bypakkekommunene har økt kraftig de siste årene. Fra 2015 til 2016 økte antallet med 101 prosent.

Andelen elbiler som passerer antennepunktene er 4,7 prosent.

– Enn så lenge påvirker andelen elbiler (gratis passering) bominntektene i moderat grad, skriver Bypakka. 

Buss og sykkel

Målet med Bypakka er all trafikkvekst skal skje med sykkel, buss og gange. Tallene viser nå at det er en økning i antall bussreiser på 16,2 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Det er også økning på 16 prosent i antall syklister på utvalgte tellepunkt.

– Biltrafikken synker, og buss og sykkel øker. Så det er mye som tyder på at vi er godt innenfor målet om 0-vekst i biltrafikk, som staten krever av oss, sier Risholt.

Artikkeltags