Fylkesmannen i Telemark har 2. juli 2018 fastsatt forskrift som utvider jakttiden for grågås i utvalgte kommuner i fylket. Ordinær jakttid for grågås er fra 10.august til og med 23. desember. 

Etter en høring fastsettes en tidligere jaktstart som starter fra og med 26. juli 2018.

Den tidligere jaktstarten gjelder til og med jaktsesongen i 2021 (jaktåret 2021/2022). Jakt kan kun foregå på dyrket mark mellom klokka 04.00 og 10.00.

Forskriften er gjort gjeldende for kommunene Bamble, Bø, Kragerø, Nome, Porsgrunn, Sauherad, Siljan og Skien.