Slutt på golf på Lønne - nå brukes jorda til landbruk

I våres ble Lønne Golfpark i Sannidal lagt ned, men de store arealene er allerede tilbakeført til det opprinnelige bruksformålet.