Gautefallheia utpekt som et mulig område for utbygging av vindmølleparker

I april blir det avgjort om store fjellområder i Telemark kan bli utbyggingsområder for vindkraft. Gautefallheia ligger innen for ett av områdene som er pekt ut som aktuelle.